Telefon: 728 772 980 - Email jiri.novak@drno.cz

Nabídka služeb

Zde je vypsána kompletní nabídka služeb pro certifikaci HACCP. Mezi základní patří zavedení systému HACCP (příručka) a školení zaměstnanců provozoven.
 • zpracování a zavedení systému HACCP v zařízeních společného stravování, výrobnách a prodejnách potravin včetně zpracování doprovodné dokumentace
 • pravidelné školení a udržování systému HACCP
 • školení hygienického minima pro zaměstnance pracující ve společném stravování, výrobě a prodeji potravin. Školení je prováděno přímo v provozovně a zásady hygienické praxe jsou vykládány srozumitelnou formou s prezentací, doplněnou o příklady z praxe a diskusí s účastníky
 • provádění vnitřních auditů HACCP
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti přípravy pokrmů ve společném stravování, výrobě a prodeji potravin
 • vypracování provozních a sanitačních řádů pro zařízení společného stravování, výrobny a prodejny potravin
 • celoroční hygienický servis v zařízeních společného stravování k zabezpečení soustavného plnění hygienických požadavků během provozu
 • vypracování provozních řádů pro ubytování a zdravotnická zařízení
 • zajištění vypracování návrhu na kategorizaci prací
 • zajištění certifikace HACCP akreditovanou firmou
 • konzultace při projektování potravinářských provozů zpracování projektové dokumentace, vyřízení všech podkladů nutných k uvedení potravinářského zařízení do provozu (stanoviska dotčených orgánu, změna užívání stavby, stavební povolení, kolaudace apod.)
 • vypracování provozních řádů pro kosmetiky, kadeřnictví a fitcentra
 • zajištění autorizovaného dohledu při nakládání s chemickými látkami
 • zastupování provozovatelů při jednáních s hygienickou a veterinární službou

Kontaktujte mě

Pokud máte jakýkoliv dotaz, můžete využít následující kontaktní formulář. Prosím vyplňte na sebe telefon, jelikož někdy je jednodušší zavolat a rychle vysvětit než to psát do emailu. Ceník zde není uveden, jelikož cena je variabilní a závisí na velikosti provozovny, počtu zaměstnanců, druhu činnosti, podle počtu poskytnutých činností. Samozřejmě není problém pokusit se cenu předběžně odhadnout.
Zadejte prosím pro rychlejší komunikaci.
Back to Top