Telefon: 728 772 980 - Email jiri.novak@drno.cz

HACCP DRNO

Dobrý den! Vítám Vás na mých stránkách. Zabývám se a nabízím poradenství, konzultace a školení v oblasti hygieny potravin a zpracování HACCP v potravinářství a gastronomii

Nabídka služeb

  • zpracování a zavedení systému HACCP v zařízeních společného stravování, výrobnách a prodejnách potravin včetně zpracování doprovodné dokumentace
  • pravidelné školení HACCP a průběžné udržování systému
  • školení hygienického minima pro zaměstnance pracující ve společném stravování, výrobě a prodeji potravin. Školení HACCP je prováděno přímo v provozovně a zásady hygienické praxe jsou vykládány srozumitelnou formou s prezentací, doplněnou o příklady z praxe a diskusí s účastníky
  • provádění vnitřních auditů
  • poradenská a konzultační činnost v oblasti přípravy pokrmů ve společném stravování, výrobě a prodeji potravin
  • vypracování provozních a sanitačních řádů pro zařízení společného stravování, výrobny a prodejny potravin
  • vypracování provozních řádů pro kosmetiky, kadeřnictví a fitcentra
  • zastupování provozovatelů při jednáních s hygienickou a veterinární službou
Kompletní nabídku služeb s kontaktním formulářem najdete na stránce Nabídka služeb

Některé dokončené projekty

Všechny realizované projekty najdete na stránce Projekty

Co je HACCP

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (Hazard Analysis and Critical Control Points, HACCP) ve výrobě potravin je jedním ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Vytvoření a zavedení systému HACCP je vyžadováno povinně u všech výrobců potravin na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin. HACCP systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťujících výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů, apod.). Certifikace systému je prokazatelným potvrzením funkčnosti a efektivity zavedeného systému.

Všeobecné požadavky na systém HACCP a podmínky pro jeho certifikaci – Věstník Ministerstva zemědělství ČR 2/2010, září 2010

Historie HACCP

Systém HACCP byl vyvinut pro Americký úřad pro kosmonautiku (NASA) v šedesátých letech. Pomocí tohoto systému se vyráběly maximálně bezpečné potraviny pro kosmonauty. V sedmdesátých letech se pomalu rozšiřoval do některých zpracovatelských potravinářských podniků a v roce 1985 doznal širšího využití v potravinářském průmyslu, když ho Mezinárodní komise pro mikrobiologické specifikace potravin (ICMSF) doporučila pro kontrolu mikrobiologických rizik v potravinářském průmyslu. Postupně se tak systém rozšířil do Kanady, Austrálie a později i do Evropy.

Celosvětového uznání dosáhl HACCP systém tím, že na společném zasedání komise pro Codex Alimentarius (Potravní kodex) mezinárodních organizací FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství Spojených národů) a WHO (Světová zdravotnická organizace) v roce 1993 byl schválen dokument „Kodexová směrnice pro aplikaci systému HACCP v praxi“.

Tento předpis se stal základem pro směrnici, regulující systém HACCP a rámci Evropské unie – Směrnice 93/43/EHS Rady ze 14. června 1993.

Více informací o systému HACCP najdete na stránce Co je HACCP
Back to Top